Marit Tisler

Marit Tisler

Personali konsultant

Tutvustus:

Marit on enamuse oma tööajast teeninud riiki, püüdes seal töötavaid ametnikke muuta innukamateks enesearendajateks ning muuta töö mõtet, esitades alati miks küsimust. Võib isegi öelda, et suurel määral on Maritil õnnestunud inimeste arendamise teemaga laineid lüüa. Oma missiooniks peab ta uues ettevõtmises kõigutada personalijuhtimise olemust Eestis, mis on muutunud vaikeluks nagu ühes lauluski- “Depressiivsed Eesti väikelinnad. Väga tihti pole meil põhjust sinna minna.”

Marit usub, et mida rohkem kaasa mõtleme, ideid genereerime ja ellu viime, seda kiiremini suudame muuta maailma. Ideed on need, mis viivad edasi ja arvamusi tuleb avaldada, muidu keegi lihtsalt ei kuule. Omanäolised ja julged ideed viivad edasi. Oluline on, et tahame mõelda, julgeme öelda ning et meis on piisavalt elluviimise südikust.

Mariti jaoks on absoluutne lemmik ninjakilpkonn Leonardo, kes on taktikaline, julge liider ja pühendunud õpilane tema senseile.

”Sellest ei piisa, kui pidevalt ametis olete- seda teevad ka sipelgad. Küsimus on selles, millega te ametis olete?” – Henry Thoreau

Kogemus:

Loonud personalistrateegia ning sellest tulenevalt planeerinud ja juurutanud arendustegevusi. Peamiste töösaavutustena võib välja tuua juhtide arendamise kontseptsiooni väljatöötamise ja juurutamise, tööandja väärtuspakkumise koostamise ja värbamispoliitika uuendamise. Tegelenud juhtide järelkasvu programmi loomise ja rakendamisega ning palgapoliitika kujundamisega.
Suurt huvi pakub koolitamine ja organisatsiooni siseste konverentside, seminaride kavandamine ja ellu viimine.

Spetsialiseerumine:

Peamised teemad, millele Marit pühendub:

  • personalijuhtimise baasteenus ja personalijuhtimis koolitused;
  • osalisel määral personalijuhtimise audit;
  • töötervishoiu ja tööohutuse auditid ja konsultatsioonid;
  • töötajate tööeluringiga seonduvate protsesside täiustamine ja protsesside loomine
  • arenguprogrammide ja ettevõtte siseste konverentside/ seminaride koostamine ja
    vajadusel läbiviimine.

Küsi Maritilt