Personalitöö konsultatsioonid

LAHENDAME PERSONALITÖÖ MÜSTIKA!

viime läbi kogu personaliarvestuse auditi. Auditi tulemusena täiustame või loome personaliarvestusega seonduvaid protsesse. Hindame personalialase dokumentatsiooni asjakohasust, seadusest tulenevatele nõuetele vastavust. Aitame personalialase andmebaasi valikul ja haldamisel. Võtame enda kanda kogu personaliarvestuse, kui toetava funktsiooni korraldamise (välja arvatud töötasude arvestus, selle jätaks ikka raamatupidajale), et juhid saaksid teha seda, milleks nemad on organisatsiooni valitud.

Broneeri Konsultatsioon