Juhtimise KOK ehk kust tuleb suurim mõju juhtimises

Juhtimise KOK baseerub küsimusele, ”millistest juhtimistegevustest lisaks klassikalistele juhtimisfunktsioonidele, tänapäeval, saavutatakse suurim mõju?”.

Juhina hoides fookust ja tegeledes KOK-i komponentidega, tõstate te olulisel määral juhtimiskvaliteeti organisatsioonis.

K – Kokkulepped. Kujundage läbipaistvaid ja kvaliteetseid kokkuleppeid oma inimestega. Tagage see, et seotud osapooled saavad aru, milles te kokku leppisite ja milline on kokkuleppe täitmise ajaraam, sinna juurde ka üks oluline kultuuri-, kui toimimiskomponent. Kui kokkulepet ei ole võimalik objektiivsetel põhjustel täita, siis inimene annab esimesel võimalusel sellest teada ja pakub välja uue ajaraami.

O-Otsused. Keskenduge juhina otsustamisele ja oma otsuste kvaliteedile. Tagage, et teil on olemas kogu organisatsiooni käekäiku mõjutavate oluliste otsuste jaoks vajalikud andmed ja info. Kaasake õiged inimesed, kes on otsuseni jõudmisel kaasas ja seeläbi muutuvad ka otsuste omanikeks. Tehke otsused arusaadavaks, objektiivsetel alustel põhjendatavaks. Samas jälgige otsustamise juures ka oma sisetunnet. Sest võimalikud on ka olukorrad, kus justkui faktid loovad aluse üheks otsuseks, aga meie sisetunne annab häirekella, öeldes, et midagi on selles olukorras valesti. Kindlasti ärge ignoreerige sellisel juhul oma sisemist kompassi, vaid kaevuge vajalikus taustas nii sügavale, kuni saate aru, miks teie sisetunne häirekella andis ning kui selgus on loodud, siis on teil juhina võimalik vastu võtta ka võimalikult terviklikule vaatele baseeruv otsus.

K-Kohtumised. Seda, milline organisatsioonina sisemiselt ollakse luuakse kohtumine kohtumise haaval. Võtke aega ja kavandage kohtumisi oma inimestega, olgu need siis silmast silma vestlused või koosolekud. Igal teadlikult planeeritud kohtumisel peab olema kandev põhjus ning sellest lähtuvalt tuleb kohtumine ka läbi viia, kokku lepitud ajaraamis. See, kuidas te kohtumisteks valmistute ja mis sõnumeid te seal edastate (nii kultuuri kui ka suhtlusstiili kohta: kaasav, arvamusi küsiv, soleeriv, pigem korraldusi jagav), mõjutab inimeste seotust organisatsiooniga, nende heaolutunnet ja efektiivsust ning peaks olema kantud kohtumise mõttest ning toimimiskultuurist, mida soovite kujundada.

Kirjutis ilmus ajakirjas Director, jaanuarikuu 2021, numbris.

Mõtestatud juhtimist soovides!

Jana Karilaid M.I.K.S. Konsultatsioonide partner

Veel Postitusi