Miks luua organisatsioonis mõtestatust?

Teadmusorganisatsioonid liiguvad maailmas üha rohkem mõtestatuse suunas ja see on paratamatu protsess, sest olemasoleva ajaga tahetakse saavutada parimaid tulemusi, püsida konkurentsis, kasvatada organisatsiooni väärtust. See aga pole võimalik ilma tegevusi lahti mõtestamata. Organisatsioonid...
Loe Rohkem

SCARF mudel inimkäitumise mõtestamiseks

Professionaalseks juhtimistegevuseks on vaja mõista inimkäitumise seaduspärasusi. Lihtsustatult, oluline on teada, milline ajend käivitab suure tõenäosusega teatud käitumise. Mida see teadmine juhtidele võimaldab? Ennekõike seda, et teades fundamentaalseid ja suhteliselt universaalseid (keh...
Loe Rohkem

Mõtisklus konflikti teemal

Olukorras, kus me tajume, et keegi meid mentaalselt ründab (olgu see siis verbaalselt või kirja vahendusel), edastavad meie ajus olevad närvirakud, taju põhise impulsi. Murdosa sekundite jooksul impulss transformeeritakse reageeringuks konkreetsele olukorrale. Reageeringut mõjutavad inimese vä...
Loe Rohkem

“Minu inimesed” juhtimises

Üks väga universaalne (sõltumata organisatsiooni tegevusvaldkonnast) viis, kuidas hoida inimeste tahet olla konkreetse organisatsiooniga seotud ning pühenduda, on kujundada endas, kui juhis, hoolimist. Kallid juhid, hoolige oma inimestest! Inimesed peavad teile korda minema inimestena, mitte kui...
Loe Rohkem

Rühm versus Meeskond

Eesmärgile pühendumus Meeskonnas on kõik liikmed teadlikud ühisest eesmärgist ja see on nende jaoks oluline eesmärk, mille täitmine ja oma panuse andmine tuleneb sisemisest pühendumusest. Minu panus on oluline, sest see aitab kaasa eesmärgi täitmisele ja teiste töö sõltub minu panusest....
Loe Rohkem