Elina Soomets

Elina Soomets

Jurist-konsultant

Tutvustus :

Elina on tegelenud tööõigusega 1998. aastast, nähes töötajate ja tööandjate probleeme mitmekülgselt, sealhulgas ka töövaidluste lahendamisel. Tal on õigusalane kõrgharidus, mis aitab klientidel leida õigusmaastikul õige orientiiri, arvestades nii seadusetähte kui ka tava ja praktikat.

Tammsaarelik tõde ja õigus on asendunud õiguse ja õiglusega. Kehtiv õigus on tegelikkuse peegeldus, mis on pidevas muutumises. Tänapäeva äri- ja tööelus tuleb aina kiiremini kohaneda muutuvate olukordadega, sest ühiskond ja tehnoloogilised võimalused arenevad pidevalt ja ka erinevate põlvkondade ootused õigussuhetele võivad kardinaalselt erineda.

Elina sooviks on aidata klientidel luua või toetada süsteemselt toimivaid äri- ja töösuhteid, korrektselt nii sisu kui vormi poolest, arvestades poolte tegelikke soove ja vajadusi. Otsuste tegemisel ja oma õiguste realiseerimisel ei tohi alahinnata õigusraamistikku, kuid otsused peavad olema ka eesmärgipärased.

Elinale on hingelähedane Kalle Blomkvisti tegelaskuju Astrid Lindgreni raamatust: tähelepanelik, uuriv ja julge, kes naudib mänguilu ja mõtleb “kastist välja”.

„Ma olen optimist – miski muu ei ole kuigi kasulik.“ Winston Churchill

Kogemus :

Oma tööelus on Elina olnud seotud avaliku sektori organisatsiooniga, kus ta vastutas kogu õigusalase teenuse osutamise eest. Enne M.I.K.S konsultatsioonide meeskonna loomist oli viimased 4 aastat õigustalituse meeskonna juht. Ta arendas töösuhete ja sealhulgas töövaidluste valdkonda, nõustas, esindas organisatsiooni rahvusvahelistes projektides ja asutustes ning kohtus. Ühtlasi on Elina olnud 7 aastat õigusalaste ainete õppejõud Tartu Ülikooli Viljandi Kultuuriakadeemias.

Spetsialiseerumine :

Peamised teemad, millele Elina pühendub:

  • õigusabi osutamine
  • konsultatsioon klientide isikuandmete kaitse ja töötlemise küsimustes
  • töökeskkonna (eelkõige tööõiguse valdkonnas) audit
  • tööalaste juriidiliste probleemide lahendamine, organisatsioonide ja tööd tegevate
    inimeste esindamine nii kohtumenetluses kui ka sellele eelnevates etappides
  • andmekaitseõigus

Küsi Elinalt