Jana Karilaid

Inimeste ja organisatsioonide arengu toetaja

Tutvustus :

Jana on 10 aastat tegelenud inimeste ja organisatsioonide arengu toetamisega, seda konsultandi, õppejõu, personalijuhi ja tegevjuhi rollis. Tema hariduslik taust on võrreldav lapitekiga – ärijuhtimine, rahvusvahelised suhted, kultuurikorraldus ja personalijuhtimine – need teadmised kokku, võimaldavad näha väga mitmetahulisi seoseid.

Jana on arendanud ennast organisatsioonide ja inimeste arengu toetajaks. Kõikidest organisatsioonide varaliikidest peab ta kõige väärtuslikumaks immateriaalset vara – inimeste võimekust, teadmisi, oskuseid ja julgust ning tahet nende sünteesist luua uusi lahendusi, olla loov. Ta usub, et igas organisatsioonis on vajalik ja võimalik tegeleda inimeste mõttevõime mobiliseerimise ja originaalsete lahenduste loomise ärgitamisega. Kõik sõltub organisatsioonides loodud kultuurist ja õigete inimeste valikust! Soovitus värbajatele – katsuge värbamisel määratleda sisemise kontrollkeskme paiknemine inimeses. Jana suur unistus on olla tõmme ja vajadusel ka tõuge, sisemiselt rikka organisatsioonikultuuri levikule Eestis.

Üks inspireerivamaid natuure on Jana meelest Leiutajate küla Lotte. Julge, optimistlik, hooliv ja lahendusi otsiv tegelane, kes ei karda eksperimenteerida ja otsustada ning näeb uutes olukordades võimalusi, avastamaks maailma ja elu seaduspärasusi.

«Ma olen nagu laps, kes pole veel suureks kasvanud. Ma küsin jätkuvalt «kuidas» ja «miks». Vahel ma leian ka vastused.» Stephen Hawking

Kogemus :

Jana on 9 aastat olnud organisatsioonialaste ainete õppejõud TÜ Viljandi Kultuuriakadeemias, tegutsenud personalikonsultandi ja personalijuhina, IT valdkonnas ning 2 aastat juhtinud Eesti Kultuuri Koda.

Spetsialiseerumine :

Peamised teemad, millele Jana pühendub:

  • Organisatsiooni sisemise seisundi kaardistuse läbiviimine
  • Juhtide personaalne nõustamine, läbi professionaalse juhi profiili loomise ja tuginedes organisatsiooni eesmärkidele
  • M.I.K.S. instrumendi ja professionaali mudelite juurutamine organisatsioonides

Küsi Janalt