Alustava ettevõtja ABC

Väärtus kliendile: Oma ettevõtlusega alustamine on igapäevane ning kiirelt kasvab ühe-kahe liikmelisest meeskonnast suurem. Uue töötaja pardale toomisega seotud tegevuste maht kasvab. Aitame luua eeldused toimivateks töösuheteks, seda nii praktilisest kui õiguslikust vaatest.

Paneme kokku uue töötaja sisse elamise kava, nõustame juhte töösuhte alustamisega seotud tegevustes ja nüanssides ning vajadusel viime tegevused ise ellu. Ühtlasi vormistame vajalikud sisedokumendid, korraldame töötervishoiu ja tööohutusega seotud tegevused (riskianalüüsist tervisekontrollideni) ning aitame kaitsta andmeid nii, et need oleksid õigesti kasutatud. Kui kujundad juhina tugevaid ja õigetel alustel töösuhteid, siis ennetad võimalikke probleeme eos ja Sinu meeskond toimib tulevikus paremini.

Broneeri Konsultatsioon