Andmekaitseõiguse konsultatsioonid

ANDMEKAITSEÕIGUS

Nõustame kliente andmete töötlemise ja kaitsmisega seonduvates küsimustes. Toetame andmekaitse rakendamist organisatsiooni igapäevases tegevuses. Kaardistame ja dokumenteerime isikuandmetega ning nende töötlemisega seotud äriprotsesse, aitame viia kliendi tegevuse kooskõlla andmekaitse nõuetega, koostame vajalikke organisatsioonisiseseid dokumente ja lepinguid.

Väärtus kliendile: Klient saab toe, et tema tegevus oleks kooskõlas andmekaitse nõuetega. Organisatsiooni andmekaitsealase kaardistuse kaudu luuakse kliendile andmeregister. Klienti toetatakse andmekaitsealase strateegia kujundamisel või muutmisel. Luuakse vajalikud dokumentide projektid, nt juhised, informeeritud nõusolekute vormid.

Broneeri Konsultatsioon