Hoiame Sinu ettevõtte personalitöö ja - juhtimise vajalikul tasemel seni, kuni personalijuht on ajutiselt eemal.
värbamine
Aitame Sul leida sobilikke inimesi ja võtame enda kanda kogu värbamisprotsessiga seotud temaatika. Õige inimese lõppvalik jääb kliendile!
Aitame luua eeldused toimivateks töösuheteks, seda nii praktilisest kui õiguslikust vaatest.
personalijuhtimise konsultatsioonid
Toetame töötaja rännakut organisatsioonis • Kogemus teadmiseta on pime • Organisatsiooni sisemise seisundi kaardistus • M.I.K.S. professionaal • M.I.K.S. mudelil baseeruvad mõttetalgud • Tipus ei ole üksildane
Õigusabi eelkõige tööõiguse valdkonnas. Aitame kliendil selgitada välja kehtivat õigusraamistikku ja oma võimalusi tegutsemiseks. Esindame kliendi huve!
Nõustame kliente andmete töötlemise ja kaitsmisega seonduvates küsimustes. Toetame andmekaitse rakendamist organisatsiooni igapäevases tegevuses.
töötervishoiu konsultatsioonid
Pakume töötervishoiu ja tööohutuse auditit ja konsultatsiooni, koostame vajalikke dokumente. Meilt saate töökeskkonnaspetsialisti teenuse täispaketi.
Kas saame sind aidata?
Võta ühendust ja leiame sulle parima lahenduse!