“Minu inimesed” juhtimises

Üks väga universaalne (sõltumata organisatsiooni tegevusvaldkonnast) viis, kuidas hoida inimeste tahet olla konkreetse organisatsiooniga seotud ning pühenduda, on kujundada endas, kui juhis, hoolimist. Kallid juhid, hoolige oma inimestest! Inimesed peavad teile korda minema inimestena, mitte kui ühe võimaliku ressursi, vahendina eesmärkide täitmisel.

Tehke üks mõtteharjutus ja küsige endalt, „kas ma saan oma töötajate kohta öelda, et need on minu inimesed (Chalice ☺)?“ Jälgige iseendas toimuvaid reaktsioone, kui te saate endale ausalt tunnistada, et need on minu inimesed ja teid valdab positiivne, „soe“ tunne nende inimeste peale mõeldes, siis olete õigel teel. Teie inimesed lähevad teile korda ja suure tõenäosusega olete suutnud luua pigem meeskondliku, kui grupile või inimrühmale omase toimimiskultuuri. Kui aga sellele küsimusele vastates leiab teis aset järgmine mõttekäik, „enamus küll on minu inimesed, aga persoon x ja persoon y, nendega on probleeme“ ehk siis justkui nende kohta te pigem ei ütleks, et need on minu inimesed, siis vahetage need inimesed välja. Ja seda ühel väga olulisel eeldusel. Eeldusel, et te neid põhjuseid miks nad ei ole kujunenud teie inimesteks, muuta ei saa. Teisisõnu te olete juhina teinud kõik endast oleneva, et need inimesed saaksid teie inimesteks, aga põhjused on inimeses endas, tema isiksuses- maailmavaadetes, sügavamates väärtustes, mis on konkreetseks hetkeseisuks välja kujunenud inimese identiteedi osadeks ja need ei toeta üksuse, organisatsiooni eesmärkide või teie, kui juhi visiooni täitmist. Tekkinud olukord on kaasa toonud selle, et te ei hooli nendest inimestest, te ei ole nendega ühel lainel ja uskuge mind, need inimesed on selle nüüdseks juba ära tunnetanud, endale teadmiseks võtnud ning selle põhjal kujundanud enda arvamuse, sisemise hoiaku, mis ei lase neil ka täielikult pühenduda oma tööle ning inimestele enda ümber ehk siis olla täisväärtuslikeks meeskonna liikmeteks.

Kui te ei saa aga enamuste oma inimeste kohta öelda, et need on teie inimesed (teid valdab ükskõiksus), siis laske endal, kui juhil minna ja seda eeldusel, kui olete ise need inimesed oma paati valinud. Te vajate aega, et selgeks mõelda, kes te olete, milline on teie juhiks olemise potentsiaal ning mida üldse on vaja, et olla 21. sajandil teadmustöötajate (inimesed, kes loovad väärtus oma intellektuaalse võimekusega)1 juhiks.

Jana Karilaid

 

1 P.F. Drucker (2003). Juhtimise väljakutsed 21.sajandiks. Kirjastus Pegasus, lk.9

Veel Postitusi