tööõiguse koolitus

Töövaidluste lahendamise kunst

Süsteemne ülevaade ja praktilised soovitused töövaidluste ennetamiseks ja lahendamiseks.

 

Sihtrühm :

Osalema on oodatud kõik huvilised, kes puutuvad igapäevaselt kokku töösuhetega ja soovivad suuremat enesekindlust töösuhetes tõusetunud probleemide lahendamisel ning paremini mõista töövaidluste lahendamise spetsiifikat.

 

Koolituse sisu :

Koolitus annab osalejale teadmisi töövaidluste lahendamise protsessi kohta ja aitab teha õigeid otsuseid, kui reaalne töövaidus on alanud. Töövaidlused ei ole harv nähtus Eestis. Paljusid töövaidlusi oleks võimalik aga ennetada või lahendada kohtu või töövaidluskomisjoni abita.

1.jaanuaril 2018 jõustus uus töövaidluse lahendamise seadus, mis täpsustab varasemalt kehtinud reegleid ja kehtestab uusi menetlusnorme töövaidluskomisjonis. Menetlus on varasemast keerulisem ja sarnaneb rohkem kohtumenetlusega.

Väärtus koolitusel osalenule

– oskus näha võimalikke probleeme, mis võivad viia töövaidluseni ning teadmised, kuidas neid ennetada;
– ülevaade, millised on olulisemad muudatused töövaidluste lahendamisel töövaidluskomisjonis;
– teadmised, mida pidada silmas, kui on vajadus alustada töövaidlust;
– teoreetilist osa ilmestavad praktilised näited ja nende analüüs, võimalus osaleda alateemasid ilmestavates aruteludes;
– koolituse teoreetilist osa puudutavad materjalid.

Koolituse info

Toimumise aeg ja koht: täpsustumisel
Koolitaja: Elina Soomets
Koolituse maksumus: 169 eurot (lisandub käibemaks)
Sisaldab: koolituse osalustasu, materjale ja toitlustust.

Konkreetne koolitus on eesti keeles.

Viimane registreerimise kuupäev: täpsustamisel.

Koolitus leiab aset, kui registreerunud on vähemalt 10 inimest. Info toimumise ja täpse programmi kohta saadetakse 1 nädal enne koolituse toimumist.

Registreerimine koolitusele:

    Töövaidluste lahendamise kunst