personalijuhtimise konsultatsioonid

Personalijuhtimise konsultatsioonid

TOETAME TÖÖTAJA RÄNNAKUT ORGANISATSIOONIS

Väärtus kliendile: Tänapäeva töötajad on üha enam rändajad, seda nii organisatsiooni sees, kui organisatsioonide vahel. Aitame disainida sellised personalijuhtimise protsessid, mis toetavad kogu töötaja tööelu ringi.

Täiustame või loome töötajate sisse-elamisprogrammi, kujundame tulemuste hindamist ja tagasisidekultuuri, disainime ning treenime läbi viima motivatsioonivestlusi ning kujundame töötajate arenguteed ja töötasustamise põhimõtteid lähtuvalt organisatsiooni väärtusloomemudelist. Vajadusel nõustame ja aitame ette valmistada töösuhte lõpetamisi.

KOGEMUS TEADMISETA ON PIME (Dee Hock)

Väärtus kliendile: Teadvustamata ja lahti mõtestamata kogemus on pime. Aitame organisatsiooni siseselt kogemusi toetada teadmistega läbi sise-koolituste, konverentside, seminaride, arengupäevade. Lahendame nii korralduslikud, kui sisulist laadi küsimused, et muuta iga taoline sündmus meeldejäävaks ja kogemust mõtestavaks. Teie tulge ainult kohale!

ORGANISATSIOONI SISEMISE SEISUNDI KAARDISTUS

Väärtus kliendile: Tegevjuhtkonnal, -juhil tekib läbi kaardistuse terviklik pilt sellest, mida töötajad mõtlevad ja ka tunnevad seoses organisatsiooni, seotud üksuse, juhi ja oma tööga, millised aspektid valmistavad rõõmu ja mis on organisatsiooni arengukohad. Juhtimisküsimus: kui juhid seda ei tea, kuidas on võimalik mõtestatult juhtida?

M.I.K.S. PROFESSIONAAL

Unikaalne mudel, mille oleme ise loonud Eesti turule ja mida pakub ainult M.I.K.S. konsultatsioonid, tegemist on patenteeritud kontseptsiooniga!

Väärtus kliendile – see unikaalne mudel võimaldab organisatsioonides kujundada sellist kultuuri, kus inimesed teavad mida, miks ja kuidas nad teevad, ühtlasi võimaldab see suurendada vastutuse teadlikkust, avatust ning täiustada tagasisidestamise kultuuri. Juhtimisküsimus: kui inimesed ei tegutse mõtestatult, kuidas on võimalik saavutada kavandatud tulemust, kui väärtust või sobib ka juhuslik väärtus?

M.I.K.S. MUDELIL BASEERUVAD MÕTTETALGUD - MÕTESTAME KOOS!

M.I.K.S. konsultatsioonide poolt loodud instrument, et kavandada strateegiat või mõtestada lahti koos oma inimestega organisatsiooni tegevused, hetkeprobleem, leida lahendusi ning mobiliseerida mõttejõud ja suurendada kaasatust organisatsioonides. Korraga on võimalik ühiselt mõtlema panna kogu organisatsioon, suurusele vaatamata!

Väärtus kliendile: olukorras, kus on operatiivselt vaja saada ülevaade töötajate nägemusest, näiteks organisatsiooni poolt ühiskonnas loodava väärtuse osas või kaardistada ja kokku koguda töötajate arvamus teemal, kuidas oma teenust, toodet kiiremini ja kvaliteetsemalt pakkuda, siis see instrument on teile. Täiendavalt suurendab see võimalust kaasatuseks ja sünergiaks.

Juhtimisküsimus: ellu viidud strateegia on kõige parem strateegia. Kes viivad strateegiat ellu? Kõik organisatsiooni töötajad. Küsimus, kuidas mõistliku ajakuluga kaasata inimesi strateegilisse mõtlemisse ja lahenduste genereerimisse?

TIPUS EI OLE ÜKSILDANE!

Üks – ühele vestlused organisatsiooni juhtidega.


Väärtus kliendile: toetame juhte mõtestatult tegutsevaks juhiks olemisel. Nõustamise tulemusena tekib juhil arusaam, milles seisneb tema, kui juhi professionaalsus, tuginedes M.I.K.S. professionaali mudelile ja mida ta juhina, tegelikult kujundab. Koos konsultandiga lepitakse kokku juhi arengutee. Lisandväärtus selle teenuse juures on, et juht on ÄRA KUULATUD. Tuginedes meie pikaajalisele kogemusele on see üks peamisi inimeste vajadusi, mis on paljudes organisatsioonides tähelepanuta.

Juhtimisküsimus: Demokritos „ See, kes kavatseb valitseda teiste üle, peab eelkõige valitsema iseenda üle“ . Kui ma ei tunne iseennast ja ei ole oma olemist ja tegemist lahti mõtestanud, siis kuidas saan ma seda oodata oma inimestelt?

Broneeri Konsultatsioon