Tööõiguse konsultatsioonid

ÕIGUSAUDIT – kaardista tegelik olukord

Aitame kliendil veenduda, et tema igapäevased tegevused ja dokumendid on kooskõlas õigusaktide nõuetega. Kas juhina teate, millised õigused ja kohustused on tegelikult organisatsioonil ja töötajatel? Kas äriühingu ja personaliga seotud dokumentatsioon vastab nõuetele? Kas olete arvestanud organisatsiooni väärtusloomest lähtuvalt kõigi oluliste juriidiliste võimalustega töösuhete loomisel, sisustamisel, muutmisel, lõpetamisel? Kas organisatsiooni töösuhete korraldus võimaldab ennetavalt näha tekkivaid probleeme? Kuidas ära tunda, millised on ohud?

Väärtus kliendile: läbi õigusauditi tekib kliendil terviklik ülevaade, millised on organisatsiooni töösuhete-alase tegevuse ja dokumentatsiooni puudused ja tugevused. Klient saab soovitusi võimalike muudatuste tegemiseks, mis võimaldavad toetada organisatsiooni süsteemset toimimist, ennetada vaidlusi või vähendada nende riski.

ANNAME ÕIGUSNÕU

Pakume konsultatsiooniteenust nii kohalikul turul kui rahvusvaheliselt tegutsevatele ettevõtetele, kes vajavad abi seoses äritegevusega. Nõustame ühingu- ja tööõiguse küsimustes. Kui juhina näete Eesti-sisestes või piiriülestes töösuhetes probleemi, siis kas olete endale igakülgselt kaardistanud oma positsiooni, et teha parim otsus, kuidas edasi? Kas sobivama ja kiirema lahenduse leidmiseks aitavad läbirääkimised või kompromiss? Proovime leida vastuse ja lahendused nendele ja paljudele teistele ühingu- ja tööõigust puudutavatele küsimustele.

Väärtus kliendile: juristi konsultatsiooni abil on võimalik teadvustada kehtivat õigusraamistikku ja oma võimalusi tegutsemiseks, et leida sobilikuim strateegia konkreetses olukorras tegutsemiseks.

ESINDAMINE JA VAIDLUSTE LAHENDAMINE

Väärtus kliendile: Kui olete sattunud töövaidlusesse, tuleme appi ja esindame teid nii töövaidluskomisjonis, kui kohtus või aitame leida kohtuvälise lahenduse. Abistame kliente mitmesugustes ühingu- ja tööõigusega seotud valdkondades. Leiame sobiva lahenduse, et kliendihuvid oleks ühingu igapäevase tegevusega seotud vaidlustes ning töövaidlustes kaitstud parimal viisil.

Broneeri Konsultatsioon